Fortsätt till innehåll
Regler och policyer

Upphovsrätt

Upphovsrätt

Upphovsrättens första regel

Kreatörer får bara ladda upp videor som de själva har skapat eller har tillstånd att använda. Utan de tillstånd som krävs får de inte lägga upp videor de inte har skapat själva. De får inte heller använda innehåll i sina videor som någon annan äger upphovsrätten till, till exempel musikspår, delar av upphovsrättsskyddade program eller videor som skapats av andra användare.

Vad är upphovsrättsliga undantag?

Upphovsrättsliga undantag är lagar som gör att du får återanvända någons annans upphovsrättsskyddade material utan deras tillåtelse, men bara under vissa omständigheter.

Tillåten användning är det mest kända undantaget i USA. När domstolar avgör om en användning är tillåten tittar de på fyra faktorer: användningens syfte och karaktär, det upphovsrättsskyddade verkets art, hur stor och påtaglig den använda delen är i förhållande till originalet och användningens påverkan på det upphovsrättsskyddade verkets värde på den potentiella marknaden. Vissa aktiviteter som kan kvalificera sig som tillåten användning är kritik, kommentarer och nyhetsrapportering. Tillåten användning har som syfte att främja yttrandefrihet.

I vissa länder med civilrätt, däribland många inom EU, används mer begränsade undantag där återanvändningen måste falla inom specifika kategorier i stället för faktorer som ska vägas in. Kategorierna som anges i artikel 17 i EU:s upphovsrättsdirektiv om den digitala inre marknaden är citat, kritik, recension, karikatyr, parodi och pastisch. De här orden har sin vanliga betydelse i det dagliga språket, men har även vunnit laga kraft i varje medlemsland och har tolkats av både nationella domstolar och Europeiska unionens domstol. Det är även viktigt att ta hänsyn till användningens sammanhang och syftet med sådana upphovsrättsliga undantag, bl.a. att balansera kreatörers yttrandefrihet och rättighetsinnehavares upphovsrätt.

I vissa länder som Kanada, Förenade kungariket och Australien finns hybridkonceptet skälig användning. Domstolarna väger in faktorer som liknar de som gäller för tillåten användning, men återanvändningar måste falla inom specifika kategorier. De här kategorierna innefattar citat (citat i allmänhet och citat i syfte att förmedla kritik, recension eller nyhetsrapportering), karikatyr, parodi och pastisch.

De flesta länder har signerat ett internationellt fördrag som kallas Bernkonventionen, som tillåter återanvändningar inom specifika kategorier, däribland citat och nyhetsrapportering.

Även om det finns likheter gällande upphovsrättsliga undantag i hela världen är det ändå stora skillnader mellan lagarna i varje enskilt land. Det finns inget allmängiltigt svar om en återanvändning kan räknas som ett upphovsrättsligt undantag och domstolen avgör hur sådana undantag ska tillämpas från fall till fall.

YouTubes mål är att ge alla en röst och en väg ut i världen. Upphovsrättsliga undantag spelar en nyckelroll i att utöka det här åtagandet genom att stödja det fria flödet av idéer och kreativitet. Därför ber vi upphovsrättsinnehavare att ta hänsyn till om upphovsrättsliga undantag gäller innan de skickar begäran om borttagning av upphovsrättsskäl. Vi anser att detta skapar en balans mellan respekten för rättighetsinnehavares upphovsrätt och kreatörers yttrandefrihet som kan vara skyddad av upphovsrättsliga undantag.

Dessutom bygger vi produkter som ger kreatörer möjlighet att få åtkomst till, skapa och dela information på ett helt nytt sätt. Vi har skapat ett ljudbibliotek så att du kan upptäcka kostnadsfri högkvalitativ musik och ljudeffekter som du på ett säkert sätt kan återanvända. Med YouTube Shorts kan du nu skapa videor i kort format genom att sampla någon annans innehåll, förutsatt att de har gett dig tillåtelse att göra det. Vi fortsätter även att bygga och utöka Creator Music, där kreatörer i YouTubes partnerprogram på ett säkert sätt kan använda kommersiell musik genom att köpa licenser för låtar eller dela sina videointäker med innehavare av musikrättigheter.

Hur kan rättighetsinnehavare göra upphovsrättsanspråk?

Alla har tillgång till YouTubes verktyg för upphovsrättshantering som ger rättighetsinnehavare kontroll över sitt material på YouTube. Vi samarbetar med rättighetsinnehavare för att erbjuda rätt verktyg utifrån deras behov för upphovsrättsskyddat innehåll på YouTube och resurserna som de valt för att hantera sitt innehåll online på ett ansvarsfullt sätt. Med våra verktyg för upphovsrättshantering kan rättighetsinnehavare göra upphovsrättsanspråk på flera sätt.

Webbformulär

Det enklaste sättet att låta ta bort obehöriga kopior av upphovsrättsskyddat material är att skicka in ett upphovsrättsmeddelande manuellt via vårt DMCA-webbformulär (Digital Millennium Copyright Act). Det här verktyget är det bästa för de flesta användare – det är öppet för alla och finns på alla språk.

Copyright Match Tool

Copyright Match Tool använder sig av Content ID-matchning för att hitta återuppladdningar av videor på YouTube. Det är tillgängligt för fler än 1 500 000 kanaler och identifierar närapå fullständiga återuppladdningar av en kreatörs originalvideor på andra YouTube-kanaler. Kreatörerna kan välja vilken åtgärd som ska vidtas: begära att videon tas bort, meddela personen som lagt upp videon eller bara arkivera matchningen om de inte vill göra något. Alla användare som har en historik av lyckade borttagningar enligt DMCA via vårt webbformulär kan ansöka om åtkomst med vårt offentliga formulär.

Content ID

Content ID är vår lösning för dem som har de mest komplicerade behoven av rättighetshantering. Det är vårt system för digitala fingeravtryck och gör att rättighetsinnehavare kan ladda upp innehåll som de har exklusiva rättigheter till som referensfiler. Systemet söker sedan efter matchningar av innehållet i videor som laddats upp på YouTube. När en användare laddar upp innehåll söker Content ID i databasen efter matchande videor. Om det finns en matchning vidtas en åtgärd utifrån de fördefinierade reglerna eller policyerna som innehållsägaren har ställt in:

  • Blockera en hel video från att visas. Kreatörer får inte en upphovsrättsvarning om innehållsägaren blockerar en video.
  • Tjäna pengar på videon genom att visa annonser i den. I vissa fall delas intäkterna med innehållsleverantören.
  • Spåra videons visningsstatistik.

I de flesta fall innebär det att rättighetsinnehavare inte behöver begära borttagning på grund av upphovsrättsintrång för de här videorna. De får i stället möjlighet att generera intäkter och visa annonser i utbyte mot att videorna visas.

Vilka åtgärder vidtar YouTube för intrång i upphovsrätten?

Om en upphovsrättsinnehavare skickar in ett klagomål enligt DMCA genom vårt webbformulär tar vi bort den videon och utfärdar en upphovsrättsvarning. Om en användare får tre upphovsrättsvarningar på 90 dagar avslutas kontot och alla tillhörande kanaler. Vi har även verktyg för att hjälpa kreatörer att lösa sina upphovsrättsvarningar – de kan vänta på att de försvinner efter 90 dagar, begära att de dras tillbaka eller skicka in ett bestridande.

Content ID fungerar på ett annat sätt. Om det blir en matchning mellan en referensfil och en ny uppladdning görs ett så kallat anspråk. Utifrån den preferens som Content ID-ägaren valt tillämpar vi en policy för att spåra, generera intäkter eller blockera, men vi utfärdar inte en upphovsrättsvarning.