Fortsätt till innehåll
Regler och policyer

Riktlinjer för communityn

Riktlinjer för communityn

Översikt

Våra riktlinjer för communityn är utformade för att skydda communityn. De anger vad som är tillåtet och inte tillåtet på YouTube och gäller alla typer av innehåll på plattformen, inklusive videor, kommentarer, länkar och miniatyrer.

Du hittar de fullständiga riktlinjerna för communityn nedan:

Hur utvecklar vi nya policyer och uppdaterar befintliga?

Alla våra policyer är noga genomtänkta så att de är konsekventa, väl underbyggda och kan tillämpas på innehåll över hela världen. De har utvecklats i samarbete med en mängd olika externa bransch- och policyexperter samt YouTube-kreatörer. Nya policyer genomgår flera testrundor innan de börjar tillämpas för att säkerställa att vårt globala team med innehållsgranskare kan tillämpa dem korrekt och konsekvent.

Det här arbetet blir aldrig färdigt, och vi utvärderar alltid våra policyer för att förstå hur vi bättre kan uppnå en balans mellan att hålla YouTube-communityn skyddad och ge alla en röst.

Hur identifierar YouTube innehåll som bryter mot riktlinjerna för communityn?

Med hundratals timmar av nytt innehåll som laddas upp på YouTube varje minut använder vi en kombination av människor och maskininlärning för att upptäcka problematiskt innehåll i stor skala. Maskininlärning är väl lämpat för att upptäcka mönster, vilket hjälper oss att hitta innehåll som liknar annat innehåll som vi redan har tagit bort, till och med innan det har visats.

Vi anser också att det bästa sättet att snabbt få bort innehåll är att förutse problem innan de uppstår. Vår Intelligence Desk övervakar nyheter, sociala medier och användarrapporter för att upptäcka nya trender kring olämpligt innehåll, och säkerställer att våra team är förberedda för att hantera dem innan de blir till ett större problem.

Finns det något sätt för den bredare communityn att flagga skadligt innehåll?

Även om vi är fast beslutna att fortsätta minska exponeringen för videor som bryter mot våra policyer och har givit över 10 000 personer i uppgift att upptäcka, granska och ta bort innehåll som bryter mot våra riktlinjer, har YouTubes community också en viktig roll i att flagga innehåll de anser är olämpligt.

  • Om du ser innehåll som du anser bryter mot riktlinjerna för communityn kan du använda vår flaggningsfunktion och skicka innehåll för granskning.

  • Vi utvecklade YouTube-programmet Betrodda flaggare för att tillhandahålla tillförlitliga rapporteringsverktyg till ideella organisationer med expertis inom ett policyområde, myndigheter och enskilda individer med hög flaggningsnoggrannhet. Deltagarna får utbildning om YouTubes policyer och kommunicerar direkt med våra säkerhetsspecialister. Videor som flaggats av Betrodda flaggare tas inte automatiskt bort. De genomgår samma mänskliga granskning som videor som flaggats av vilken användare som helst, men vårt teams granskning kan påskyndas. Ideella organisationer får även onlineutbildning sporadiskt om YouTubes policyer.

Vilken åtgärd vidtar YouTube för innehåll som bryter mot riktlinjerna för communityn?

Våra maskininlärningssystem hjälper oss att identifiera och ta bort spam automatiskt. Det gäller även återuppladdningar av innehåll som vi redan har granskat och beslutat om att det strider mot våra policyer. YouTube åtgärdar andra flaggade videor efter det att en granskning utförts av utbildade mänskliga granskare. De utvärderar om innehållet verkligen bryter mot våra policyer och skyddar innehåll som har ett pedagogiskt, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt syfte. Våra granskarteam tar bort innehåll som bryter mot våra policyer och åldersbegränsar innehåll som kanske inte är lämpligt för alla målgrupper.

Varningar om brott mot communityns riktlinjer

Om våra granskare fastställer att innehåll bryter mot våra riktlinjer för communityn tar vi bort innehållet och skickar ett meddelande till kreatören. Första gången en kreatör bryter mot riktlinjerna för communityn får hen en anmärkning på kanalen utan några påföljder. Efter en anmärkning får kanalen en varning om brott mot communityns riktlinjer och kontot begränsas tillfälligt. Användaren kan då inte ladda upp videor, livestreamar eller snabbklipp under en vecka. Kanaler som får tre varningar inom en period på 90 dagar sägs upp. Kanaler som har innehåll som bryter mot våra policyer eller har ett fall av allvarligt missbruk av plattformen kommer att förbigås i vårt varningssystem och sägas upp. Alla varningar och uppsägningar kan överklagas om kreatören anser att det har skett ett misstag, och då granskar våra team beslutet på nytt.

Åldersbegränsa innehåll

Ibland kanske inte innehållet bryter mot riktlinjerna för communityn, men kan vara olämpligt för tittare under 18 år. I dessa fall sätter vårt granskningsteam en åldersgräns på videon så att den inte visas för tittare under 18 år, utloggade användare eller för dem som har Begränsat läge aktiverat. Kreatörer kan även välja att åldersbegränsa sitt eget innehåll vid uppladdningen om de anser att det inte är lämpligt för yngre tittare.